Carnikavā notiks diskusija par Nākotnes tūrismu un konsultatīvās padomes izveides nepieciešamību dabas parkā “Piejūra”

Aicinām piedalīties diskusijā par nākotnes tūrismu un konsultatīvās (ekspertu) padomes izveides nepieciešamību dabas parkā "Piejūra". Ierosinājums par šādas tikšanās nepieciešamību radies vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt Administratīvi teritoriālā reformā ir ietekmējusi izmaiņas Pierīgas novadu tūrisma un rekreācijas politiku veidošanā un to īstenošanā. Otrkārt, Covid-19 pandēmija radīja jaunas tende...
Lasīt visu

Projekta “Support RPR-VEST, vidusposma konference, uzņēmējdarbības atbalsts” konference

Šī gada 30.martā Rīgas plānošanas reģions organizē projekta ,,Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā/ SUPPORT RPR-VEST“ VIDUSPOSMA KONFERENCI, kuras mērķis ir iepazīstināt ar ieviestajām projekta aktivitātēm, runāt par atbalstu uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, LIAA atbalstu uzņēmējdarbībai, kā arī Norvēģijas pārstāve stāstīs par tūrisma un galamērķu pārvaldību Vestl...
Lasīt visu

Noslēgusies “Jūras Zeme” 14. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Noslēgusies “Jūras Zeme”  14. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana- saņemti 4 projektu iesniegumi. Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2023. gada 28.martam
Lasīt visu