Biedrības 2021. gada biedru sapulce

Biedrība "Jūras Zeme" aicina savus biedrus rezervēt datumu biedru sapulcei 2021. gada 11. martā 16:00 Darba kārtībā: Kvoruma noteikšana Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana Valdes ziņojums par biedrības darbību 2020. gadā Biedrības revidenta ziņojuma un gada pārskata apstiprināšana Statūtu grozījumi Padomes locekļu kandidātu vēlēšanas Pārejas periods- ELFLA...
Lasīt visu

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 11. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 11. projektu kārtas projektus Rīcībā EJZF2  “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”, rīcībā Rīcībā EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”   Tuvākajā laikā visi projekt...
Lasīt visu

Noslēgusies “Jūras Zeme” 11. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2021. gada 4. martam Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai: https://juraszeme.lv/blog/2021/01/11/no-projekta-iesniegsanas-lidz-atbildei/ Šajā projektu kārtā...
Lasīt visu

Jūras Zemes vadītājs pārstāvējis Latvijas Vietējās Rīcības grupas LEADER pastāvīgajā apakšgrupā

2021. gada 23. februārī notika Eiropas Lauku tīklu asamblejas patstāvīgās LEADER un SVVA apakšgupa, kurā biedrības vadītājs Āris Ādlers pārstāvēja Latvijas Vietējās rīcības grupas. Darba kārtībā: -LEADER ieviešanas progress -Eiropas Lauku tīkla sadarbība saistībā ar LEADER -LEADER aktivitāšu plānošana pārejas periodā un iesaiste COVID krīzes pārvarēšanā -LEADER/SVVA Subgrupas pētīju...
Lasīt visu

Jūras Zeme komanda turpina strādāt attālināti

Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju, turpinām strādāt- attālinātā režīmā. Šobrīd aktuālākais darbs saistīts ar Proejktu 11. kārtas projektu pieteikumu vērtēšanu. Ja Jūs interesē uzzināt par notikumiem pirmajiem, reģistrējies iespējai pieteikties jaunumiem e- pastā. Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 26468620 vai rakstot uz e- pastu juraszeme@gmail.com    
Lasīt visu