Home / Realizētie projekti / Aprīkojuma iegāde orientēšanās aktivitāšu organizēšanai

Aprīkojuma iegāde orientēšanās aktivitāšu organizēšanai

Atbalsta saņēmējs: Orientēšanās klubs “KĀPA”
Publiskais finansējums: 13638,69 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 15154,69 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Ojāra Vācieša iela 24-7, Carnikava

Foto: kapaok.lv
Projekta apraksts:
‍Dažādojot sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes veicināt dažādu vecuma un sociālo grupu cilvēku iesaisti, kā arī uzlabot cilvēku vispārējo veselības stāvokli, piedaloties orientēšanās sporta aktivitātēs – tādējādi projekta ietvaros iesaistot vismaz 4500 VRG teritorijas cilvēkus dažādās ar orientēšanās sportu saistītās aktivitātēs, gan spēlēs skolēniem un pieaugušajiem, gan apmācībās un sacensībās.
www.kapaok.lv

Top
Mainīt izmēru