Home / Realizētie projekti / Bezkontakta elektroniskās atzīmēšanās un laika uzskaites sistēmas iegāde orientēšanās, skriešanas, slēpošanas, riteņbraukšanas un citu sporta sacensību un aktivitāšu rīkošanai

Bezkontakta elektroniskās atzīmēšanās un laika uzskaites sistēmas iegāde orientēšanās, skriešanas, slēpošanas, riteņbraukšanas un citu sporta sacensību un aktivitāšu rīkošanai

Atbalsta saņēmējs: Orientēšanās klubs “KĀPA”
Publiskais finansējums: 13477,5 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 14975 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Kalnu iela 15, Saulkrasti

Foto: kapaok.lv
‍Projekta apraksts:
‍Nepieciešamība: 1) Vietējo skriešanas un slēpošanas sacensību organizēšanā netiek izmantotas elektroniskās laika mērīšanas sistēmas, un velo braukšanas sacensību organizēšanā ļoti reti tiek izmantotas elektroniskās laika mērīšanas sistēmas. 2) Orientēšanās sacensībās turpmākajos gados arvien plašāk paralēli “parastajai” atzīmēšanās sistēmai tiks izmantotas bezkontaktu atzīmēšanās sistēma, 3) Pārāk maz jauno tehnoloģiju tiek izmantots bērnu un jauniešu sporta aktivitātēs.
Paredzētās aktivitātes un sasniedzamie rādītāji: 1) Nodrošināt Carnikavas un Saulkrastu novadu organizētos skrējienus, slēpošanas, riteņbraukšanas sacensības un nūjošanas aktivitātes pēc nepieciešamības ar elektronisko laika ņemšanas sistēmu un rezultātu apstrādi (katru gadu 170 slēpotāju, 200 skrējēju, 250 velobraucēju, 100 nūjotāju) 2) OK Kāpa organizēto ikgadējo orientēšanās seriālu Saulkrastu pavasaris organizēt ar atzīmēšanos kontrolpunktos bezkontakta režīmā (paralēli parastajai kontankta atzīmēšanās sistēmai) (300 unikāli dalībnieki sezonā) 3) Orientēšanās spēlēs un sacensībās skolu sporta dienās izmantot atzīmēšanos kontrolpunktos bezkontakta režīmā, padarot šo sporta aktivitāti vēl interesantāku bērniem (katru gadu iesaistīt vismaz 800 bērnu) 4) Papildus iepriekšējā projektā plānotajām orientēšanās labirinta aktivitātēm pilsētu svētkos, piedāvāt vēl vienu aktivitāti ar bezkontaktu atzīmēšanos, tādejādi papildus piesaistot cilvēkus kam interesē jaunas tehnoloģijas un to izmantošana sporta aktivitātēs (katru gadu vismaz 800 dalībnieku) 5) Organizēt Latvijas Kausa etapus velo-orientēšanās sportā Carnikavas un Saulkrastu novados izmantojot bezkontakta atzīmēšanās sistēmu 6) Organizēt orientēšanās spēles un aktivitātes Piejūras internātpamatskolā (katru gadu aptuveni 50 bērnu) Ņemot vērā aktivitātes ar tiešu ietekmi uz VRG darbības teritoriju 5 gadu laikā sabiedrisku labumu tieši no šī projektā iegādātā inventāra gūs vismaz 4200 unikāli cilvēki, vairāk kā puse no tiem labumu gūs katru gadu, un daļa vairākas reizes viena gada laikā. Tādejādi 5 gadu laikā VRG teritorijā atkārtoto labuma guvēju (aktivitāte x cilvēki) kopskaits VRG tiek plānots vismaz 10000 gadījumu. Visas ar laika uzskaiti saistītās aktivitātes Carnikavas un Saulkrastu novadu iedzīvotājiem ir plānotas bez maksas.

Top
Mainīt izmēru