Home / Realizētie projekti / Jaunu veselības un rekreatīvā tūrisma pakalpojumu izveidošana un esošā pakalpojuma uzlabošana SPA “Pelikāns”, Kalngalē, Carnikavas novadā

Jaunu veselības un rekreatīvā tūrisma pakalpojumu izveidošana un esošā pakalpojuma uzlabošana SPA “Pelikāns”, Kalngalē, Carnikavas novadā

Atbalsta saņēmējs: Ieva Liniņa
Publiskais finansējums: 21038,17 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 29406,85 EUR
Projekta īstenošanas vieta:Kalngale, Pelikānu iela 1

Projekta apraksts:
‍Mērķis: kvalitatīvu, konkurētspējīgu, pieprasītu un peļņu nesošu veselības un rekratīvā tūrisma pakalpojumu sniegšana SPA “Pelikāns”,Kalngalē, Carnikavas novadā, uzlabojot vienu esošu pakalpojumu (tvaika pirts), kā arī izveidojot 4 jaunus pakalpojumus (ārtsnieciskā ūdens vingrošana, presoterapija visam ķermenim, ūdens masāža, kā arī velo noma SPA klientiem), tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī nodrošinot tūristu plūsmas pieaugumu VRG teritorijā. Projekta mērķa sasniegšanai tiks veiktas šādas darbības: Uzlabots esošs pakalpojums (turpmāk-UP). Tiks uzlabota Tylo tvaika pirts darbība uzstādot pirts kabīnes automātisku aromatizāciju un sāls dozāciju, kas ievērojami paaugstina pakalpojuma efektivitāti, kvalitāti un konkurētspēju, pozitīvi ietekmē apmeklētāju veselību un labsajūtu, mazina cilvēkresursu patēriņu. Jauns pakalpojums (turpmāk-JP) Nr.1:”Ārstnieciskā ūdens vingrošana”. Pakalpojums nav pieejams VRG teritorijā. Ļoti pieprasīts un populārs Rīgā. SPA Pelikāns ēkā ir izbūvēts,bet šobrīd netiek lietots baseins.Nepieciešams veikt ieguldījumus baseina darbināšanas aprīkojumā un pielāgošanai ārstnieciskās ūdens vingrošanas pakalpojuma sniegšanai pieaugušajiem un bērniem. Pakalpojuma kvaitāti nodrošinās kvalificēts darbinieks. Konkurētspēju nodrošinās pakalpojuma tuvums Rīgas pilsētai, kvalificēts darbaspēks (fizioterapeits) un cenu politika. JP Nr.2 “Presoterapija visam ķermenim”. Šādas kvalitātes, funkciju un indikāciju jomā līdzvērtīgs pakalpojums VRG teritorijā nav pieejams. Kvalitāte un cenu politika nodrošinās pakalpojuma konkurētspēju,piesaistīs gan vietējos apmeklētājus, gan veselības tūristus no Rīgas pilsētas. JP Nr.3 “Ūdens masāža”. Tiks piedāvāts gan atsevišķi, gan kā JP2 papildinošs pakalpojums. Uzsvars tiek likts uz hidro un aero masāžas funkciju. Viegli apkopjams, lēts uzturēšanā un sniedz iespēju papildināt un pagarināt rekreatīvo āra aktivitāšu sezonu SPA Pelikāns. JP Nr.4″Velo noma SPA klientiem”. Pakalpojums vērsts uz ģimenēm ar bērniem,kas apmeklē SPA,bet būs pieejams arī citiem interesentiem. Pakalpojums pagarinās rekreatīvo un veselības tūristu uzturēšanās laiku VRG teritorijā, radīs peļņu arī citiem uzņēmumiem (piem.ēdināšanas). Visas minētās aktivitātes nodrošinās kvalitatīvus,konkurētspējīgus veselības un rekratīvā tūrisma pakalpojumus. Paaugstinās uzņēmuma peļņu. Radīs darba vietas. Veicinās VRG teritorijas popularitāti gan konkrētajā tūrisma segmentā (veselības un rekreatīvā tūrisma jomā), gan kopumā.
Projekta īstenošanas vietā (SPA “Pelikāns”), izveidos jaunus veselības un rekreatīvā tūrisma (vismaz puse apmeklētāju ierodas no Rīgas pilsētas un citiem Latvijas novadiem), pakalpojumus, kuri līdz šim Carnikavas un Saulkrastu novadu teritorijā nav bijuši pieejami.Līdz ar esošajiem pakalpojumiem (sauna, tvaika pirts, vakuummasāža u.c.) tie veidos kvalitatīvu, sabalansētu piedāvājumu. Pateicoties projektam tiks uzsākta baseina darbība, iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums (sūknis, pretstraume u.c.), lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu “Ārstnieciskā ūdens vingrošana”. Tas paredzēts pieaugušajiem, bērniem. To nodrošinās sertificēts speciālists, pielietojot jaunākās Latvijā un pasaulē zināmās tendences. Nodrošinot pakalpojumu pārņemsim labāko praksi no Rīgas, kā arī Latvijas populārākajiem rekreatīvā un veselības tūrisma galamērķiem. Šāds pakalpojums VRG “Sernikon” teritorijā nav pieejams.Tiks izveidots pakalpojums “Presoterapija visam ķermenim”, ko nodrošinās ar Weyergans iekārtām. Tas ir efektīvs veids kā uzlabot cilvēka izskatu un pašsajūtu. Projekta īstenotājs kļūs par ekskluzīvu šī pakalpojuma sniedzēju un Weyergans pārstāvi VRG teritorijā. Tas palielinās veselības tūrisma plūsmu VRG teritorijā.Tiks izveidots pakalpojums “Ūdens masāža”, ko nodrošinās apkurināmā āra kublā ar hidro un aero masāžas funkcijām. Tas papildinās jau minētos pakalpojumus un veiks tiešu iedarbību uz klientu problēmzonām un vēl vairāk paaugstinās iepriekš saņemto pakalpojumu efektivitāti. Kā jauns pakalpojums tiks nodrošināts “Velo noma SPA klientiem”. Šāds SPA pakalpojumu klāsts apvienojumā ar velo nomu nav attīstīts VRG teritorijā, tomēr ir pieejams un populārs Latvijas populārākajos tūrisma galamērķos (Jūrmalā, Siguldā, Kuldīgā u.c.), kā arī ārvalstīs. SPA “Pelikāns” tiks izvietota arī tūrisma informācija, kas nodrošinās vietējiem iedzīvotājiem un veselības tūristiem iespēju saņemt pilnvērtīgu informāciju un mudinās, tostarp, izmantojot velo nomas pakalpojumus, iepazīt Carnikavas un Saulkrastu novadus. Šādu veselības un rekreatīvā tūrisma pakalpojumu sniegšana vienuviet būs efektīva un inovatīva. Tas pozitīvi ietekmēs vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sniegs iespēju atrast darbu tuvāk dzīvesvietai, paaugstinās uzņēmējdarbības aktivitāti, kā arī veselības un rekreatīvā tūrisma popularitāti VRG teritorijā. Projekta rezultātā plānots piecu gadu laikā izveidot vismaz 4 jaunas darba vietas, savukārt uzreiz pēc projekta īstenošanas tiks izveidotas 3 darba vietas.
http://www.spapelikans.lv/

Top
Mainīt izmēru