Home / Realizētie projekti / Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā

Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā

Atbalsta saņēmējs: Saulkrastu novada dome
Publiskais finansējums: 49 500 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 55 000 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Rīgas iela 9A, Saulkrasti

foto: saulkrasti.lv
‍Projekta apraksts:
‍Baltās kāpas teritorija ir ievērojamākais piekrastes dabas un kultūrvēstures apskates objekts Vidzemes piekrastē. To ik gadu apmeklē ap 75000 apmeklētāju – gan pludmales izmantošanai vasarā, gan kā pastaigu teritoriju un laulību ceremoniju vietu visu gadu. Šī teritorija ir ievērojama ar unikālo 18 m augsto kāpas atsegumu, šajā teritorijā ir uzņemtas vēsturiskas filmas , piem. “Zvejnieka dēls”, un tās teritorijā pēc vēsturiskajiem nostāstiem ķeizariene Katrīna II ir iestādījusi liepas, kas nu kļuvušas par dižliepām. Skats, kas paveras no kāpas uz jūras pusi, it īpaši saulei rietot, ir tūristu iecienīts. Diemžēl pašvaldība līdz šim nav radusi iespēju šajā teritorijā nodrošināt pienācīgas labierīcības, kuras ērti varētu izmantot teritorijas apmeklētāji. Pagaidu konteinertipa tualetes nav iespējams izmantot līgavam, kā arī bērniem, un tajās nav iespējams nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu labierīcību pakalpojumu – ūdens roku nomazgāšanai un sanitārā tīrība. Iedzīvotāji jau no 2006. gada vairākkārt ir vērsušies pašvaldībā ar lūgumu rast iespēju nodrošināt teritorijas apmeklētājiem labierīcību pakalpojumus. Kā rīcība tas ir arī ietverts Saulkrastu novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam rīcību plānā. Projekta ietvaros plānots padomju laikā būvēt uzsākto tualešu vietā uzstādīt jaunu – moduļtipa tualetes ēku, kuru plānots pieslēgt centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai. Tas nodrošinās apmeklētājiem ne vien kvalitatīvu pakalpojumu, bet arī novērsīs antropogēno slodzi uz jūtīgo dabas teritoriju. Šāda tipa labierīcību uzstādīšana atvieglo projekta īstenošanu, jo nav nepieciešams izstrādāt ēkas tehnisko projektu- tas ir tipveida, un ērti pielāgojams esošajai situācijai, kā arī vizuāli iederas ainavā, jo tā apdares materiālu iespējams izvēlēties atbilstoši nepieciešamībai.

Top
Mainīt izmēru