Home / Realizētie projekti / Medicīnas centra būvniecība Carnikavā

Medicīnas centra būvniecība Carnikavā

Atbalsta saņēmējs: SIA Liepiņi
Publiskais finansējums: 67462,5 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 96375 EUR
Projekta īstenošanas vieta:Carnikava, Plūmju iela 3

Projekta apraksts:
‍Projekta mērķis ir nodrošināt Carnikavas novada iedzīvotāju pieejamību pēc kvalitatīvas un pieejamas veselības aprūpes. Līdzeklis – Carnikavas centrā, Plūmju ielā 3 uzbūvēt medicīnas centra ēku, kas būs pieejama visiem, tai skaitā sociālā riska atstumtības riska grupām, piemēram, personām ar funkcionāliem traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiem. Projekta aktivitātes – sagatavošanas darbi, zemes darbi, ēkas karkasa un jumta izbūve, logu un durvju uzstādīšana, fasādes apdares darbi, sienu, grīdu un griestu apdare, ūdensvada un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu izbūve, iekšējās un ārējās elektroapgādes sistēmas izbūve, iekšējo un ārējo gāzesvadu izbūve, katlu mājas izbūve, ventilācijas sistēmas izbūve, teritorijas labiekārtošana. Tādējādi tiks veicināta sabiedrības iesaistīšanās vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās un radītas jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantoti vietējie resursi, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstīts jauns uzņēmējdarbības modelis, kas paaugstinās Carnikavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinās konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Pašlaik pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe Carnikavas novadā vai nu netiek nodrošināta vispār, vai tiek nodrošināta tikai daļēji. Primāro veselības aprūpi savā pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem Carnikavas novadā nodrošina trīs ģimenes ārsti kopā ar ārsta palīgu vai māsu, kā arī viens zobārsts ambulatorajā ārstniecības iestādē, kurš strādā trīs nepilnas darba dienas, nenodrošinot zobu higiēnista pakalpojumus, neveicot komplicētas ķirurģiskas un terapeitiskas manipulācijas (endodontiju – kanālu ārstēšanu). Sekundārā veselības aprūpe – ārstu – speciālistu konsultācijas Carnikavas iedzīvotājiem nav pieejamas vispār. Carnikavas novadā nav atbilstošu telpu ar vides pieejamību šādu pakalpojumu sniegšanai. Divi no trim ģimenes ārstiem strādā telpās, kas atrodas otrajā stāvā bez lifta, kas apgrūtina personu ar funkcionāliem traucējumiem, māmiņu ar bērniem nokļūšanu pie ārsta. Ņemot vērā iepriekšminēto, medicīnas centra izbūve Carnikavā ar atbilstoši aprīkotām un pieejamām telpām ir vitāli nepieciešama novada iedzīvotājiem. Novadā tika veikta aptauja ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju vajadzības un vēlmes veselības aprūpes jomā (rezultāti pielikumā). Atsaucība bija liela, iegūtie dati norāda, ka vislielākā nepieciešamība ir pēc zobārsta, protēzista, zobu higiēnista, dermatologa, fizioterapeita, rehabilitologa, otorinolaringologa u.c speciālistiem. Medicīnas centrā sākotnēji plānots piedāvāt zobārstniecības, zobu protezēšanas, zobu higiēnas, dermatoloģijas, rehabilitācijas un fizioterapijas pakalpojumus, un paplašināt piedāvājumu arī ar citu ārstu-speciālistu konsultācijām. Medicīnas centra izbūve Carnikavā ir ilgtspējīgs projekts, jo: 1) projekta īstenotāja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi, lai turpinātu projekta aktivitātes pēc ēkas uzbūvēšanas; 2) projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie cilvēkresursi, kas ietver diplomētus un sertificētus ārstus-speciālistus (zobārsts, zobu protēzists, dermatologs, rehabilitologs u.c.), kā arī biroja administratoru, kas vēlas strādāt medicīnas centrā; 3) Carnikavas novadā iedzīvotāju skaits aizvien palielinās, un līdz ar to pieaug nepieciešamība pēc veselības aprūpes. Medicīnas centra rentabilitāti un ilgtspēju nodrošinās konkurētspējīga cenu politika par speciālistu konsultācijām. Plānots slēgt līgumu arī ar LR Veselības ministrijas Nacionālās veselības dienestu, lai varētu nodrošināt valsts apmaksājamos veselības pakalpojumus, ko apmeklētāji varēs saņemt ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

Top
Mainīt izmēru