Home / Realizētie projekti / Pēterupes evanģēliski luteriskās baznīcas fasādes atjaunošana

Pēterupes evanģēliski luteriskās baznīcas fasādes atjaunošana

Foto: Saulkrastu dome

‍Projekta apraksts:
‍Projekta mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu kultūras un tūrisma pasākumu pilnveidošanai Saulkrastos, veicot Pēterupes baznīcas atjaunošanas darbus, kuru ietvaros paredzēta: 1)fasādes atjaunošana, 2) esošo logu hermetizācija, t.sk., 6 logu nomaiņa, 3)bojāto skārda paložu, notekcauruļu un jumta detaļu nomaiņa. Projekta rezultātā tiks atjaunots biedrības “SERNIKON” darbības teritorijā viens no vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem – Saulkrastu Evaņģēliski luteriskā baznīca. Saglabāts kultūrvēsturisks objekts pats par sevi ir vērtīgs tūrisma objekts, kas piesaistīs apmeklētājus Saulkrastiem un apkārtnei. Objekts tiks sociālekonomiski efektīvi izmantots, tiks organizēti koncerti un jauni pasākumi, kā arī ir apzināti vietējie uzņēmēji, kuri labprāt ar savu produkciju piedalīsies un kuplinās organizētos kultūras pasākumus. Baznīcas mājaslapa: www.saulkrastubaznica.lv

Top
Mainīt izmēru