Home / Notikumi / Jūras Zeme pieņem 2019. gada pārskatu

Jūras Zeme pieņem 2019. gada pārskatu

2020. gada 1. februārī Gungās, biedrība “Jūras Zeme” apstirpinājusi 2019. gada pārskatu.

Biedrība 2019. gadā ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas, nomainot nosaukumu, izveidojot jaunu organizācijas identitāti, un izveidojot jaunu mājas lapu juraszeme.lv, kā arī padarījusi efektīvāku partnerības principa ievērošanu organizācijā, efektivizējot biedrības padomi, kuru šobrīd vada Normunds Līcis (Saulkrastu novads), padomes vietnieces pienākumus izpilda Gunita Dzene (Carnikavas novads), Jauniešu intereses pārstāv Dārta Smilga (“Saulkrasti Adventures”), Lauksaimnieku un lauku sieviešu intereses pārstāv Liene Mielava (Carnikavas novads), bet abu novadu zivsaimnieku intereses pārstāv Aldonis Lūkins, Ilmārs Lielmanis un Māris Miglavs.

Ievērības cienīgs ir arī biedrības darbs konkrētu projektu līdzfinansējuma piesaistei. Tā 2019. gadā tika izsludinātas 2 projektu kārtas, kur rezultātā atbalstīti un tiek vai tiks īstenoti 2 publiskās infrastruktūras projekti 62 273,33 EUR vērtībā, 5 sabiedriskā labuma projekti 60 981,25 EUR vērtībā kā arī 10 uzņēmējdarbības projekti 354 739,47 EUR apmērā. (Informācija par īstenojamo projektu skaitu un publiskā finansējuma summām var būt mainīga, jo ir projekti, kuru īstenošana vēl nav uzsākta vai atrodas īstenošanas procesā)

Biedrība līdzdarbojas vairākos sadarbības projektos gan par piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, gan par viedo ciemu attīstību. Biedrība turpina arī iesākto gadu nacionālā un starptautiskā interešu aizstāvībā, lai arī nākamajā plānošanas periodā novadu uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas un pašvaldības gūtu atbalstu savu ideju īstenošanai un aicina interesentus kļūt par biedrības biedru, iesaistoties kopdarbībā Saulkrastu un Carnikavas novadu attīstībai.

Top
Mainīt izmēru