Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā 8. projektu kārta

Biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā 8. projektu kārta

No 13. aprīļa līdz 13. maijam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados.

Lasīt sludinājumu 8_Karta_Juras_Zeme

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kā iesniegt projektu EPS sistēmā, lasiet šeit: Ka iesniegt projektu EPS sistēmā

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas

“Uzņēmējdarbības projektu” ELFLA1 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit: ELFLA1_pasnovertejuma veidlapa

“Infrastruktūras projektu” EJZF3 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit: EJZF_3_pasnovertejuma veidlapa

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu juraszeme@gmail.com vai zvanot +371 20044241

Top
Mainīt izmēru