Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 8. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 8. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 8. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” un Rīcībā ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par Biedrības “Jūras Zeme” lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.

Projektu identifikātori sakrīt ar identifikatoriem, kādi tie tika piešķirti projekta iesniegšanas brīdī.

Jautājumu gadījumā, zvaniet 26468620 vai rakstot juraszeme@gmail.com

Top
Mainīt izmēru