Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 9. projektu kārtu

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 9. projektu kārtu

No 14. jūnija līdz 14. jūlijam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados.

Lasīt sludinājumu 9_Karta_Juras_Zeme

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas

“Uzņēmējdarbības projektu” EJZF2 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit: EJZF_2_pasnovertejuma veidlapa

“Infrastruktūras projektu” EJZF3 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit: EJZF_3_pasnovertejuma veidlapa

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu juraszeme@gmail.com vai zvanot +371 26468620

Top
Mainīt izmēru