Home / Projektu iesniedzējiem / Noslēgusies “Jūras Zeme” 9. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Noslēgusies “Jūras Zeme” 9. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2020. gada 14. augustam

Rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu
sniegšanā” uz izsludināto publisko finansējumu 77649.45 EUR pretendē projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 349 458.61 EUR

Rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes
publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” uz izsludināto publisko finansējumu 173066.66 EUR pretendē projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 195939.98 EUR

Top
Mainīt izmēru