Home / Realizētie projekti / Carnikavas Makšķernieku skola piedāvā kvalitatīvus un drošas apmācības

Carnikavas Makšķernieku skola piedāvā kvalitatīvus un drošas apmācības

Lepojamies ar iniciatīvām, kuras īstenotas Carnikavas un Saulkrastu novadu Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros.
Carnikavas Makšķernieku Skola, izmantojot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, piedāvā pilnvērtīgas makšķerēšanas iespējas gan brīvā laika pavadīšanai, gan profesionālajai darbībai.
Projekta ietvaros, biedrība ir iegādājušies darbībai nozīmīgu inventāru, kas atbilst ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstībai.
Iegādātais inventārs ļauj veikt kvalitātīvākas un drošākas jaunu un pieredzējušu makšķernieku apmācības, ļaujot trenēties gan pašu priekam, gan profesionālai makšķerēšanai. Projekta ietvaros tiek veikta arī jauktu grupu apmācības, kas ļauj pieredzes, kā arī iemaņu apmaiņu. Pateicoties jaunajam inventāram tiek organizētas Latvijas mēroga makšķerēšanas čempionātu posmi, kas ir jaunums Carnikavas novadā. Čempionātu posmi piesaista ne tikai vietējo iedzīvotāju interesi, bet gan arī citu novadu iedzīvotājus un makšķerēšanas cienītājus. Organizētās sacensības tiek organizēties ievērojot dabai saudzīgus veidus, kas arī ir pateicoties jaunajam inventāram.
Īstenojot šo projektu Carnikavas Makšķernieku Skola sasniedza vairākus LEADER aktivitātes mērķus, kas uzlabo piejūras teritoriju attīstību.
Gan Jūras Zemes, gan Carnikavas Makšķernieku Skolas pārstāvji aicina uzņēmējus un potenciālos uzņēmējus attīstīt projekta idejas un izmantot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu iespējas savu ideju un mērķu sasniegšanai.
Vairāk par Carnikavas Makšķernieku skolu varat lasīt – http://cms.mozello.lv/ kā arī viņu Facebook lapā – https://www.facebook.com/CMSBIEDRIBA/

Top
Mainīt izmēru