Home / Piekrastes attīstība / Piekrastes tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

Piekrastes tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

Piekrastes tradicionālā mantojuma saglabāšana un izpēte ir nozīmīga sastāvdaļa piejūras teritoriju identitātes saglabāšanai un tūrisma attīstībai.  Liela daļa piekrastes tradicionālā mantojuma glabātāju ir spējuši atjaunot infrastruktūru vai veidot jaunu saturu ar atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģiju ietvaros.

Turpmākajā rakstā apkopots dažādu novadu tradicionālo mantojuma glabātāju aktivitātes.

Carnikavas novadā piekrastes vēsturisko mantojumu popularizē un glabā Carnikavas Novadpētniecības centrs, kas ļauj apmeklētājiem uzzināt par novada vēstures un zvejas tradīcijām, īpaši interesanti dažādu vecuma bērniem, kā arī pieagušajiem, ir pieejamas programmas par zvejas tēmu, kur iespējams dzirdēt zvejnieku stāstus, izmēģināt tīklu lāpīšanu un dažādas citas aktivitātes. Ļoti svarīga programma, ir “Nēģu stunda”, kuras laikā tiek sniegta izzinoša informācija par novada suvenīru – Carnikavas nēģi. Par godu novada simbolam katru gadu notiek tradicionālie nēģu svētki, kas pulcē gan vietējos, gan citu novadu iedzīvotājus.

Vairāk informācijas par centru atradīsit te: http://tourism.carnikava.lv/carnikavas-novadpetniecibas-centrs

Saulkrastu novadā tiek veidots novada virtuālais muzejs, kur ikvienam būs pieejams digitalizētais Saulkrastu novadpētniecības krājums, kas sniegs informāciju par vēsturisko un mūsdienu aktuālo zvejniecības jomu. Nozīmīga zvejniecības kultūŗas mantojuma tradīcija Saulkrastos kopš 2016. gada ir organizētie “Luču Svētki”, luču zveja bijusi tradicionāla Vidzemes piekrastei līdz pat 20.gs. 80. gadiem, kad, mazinoties luču nozvejai, šis īpašais arods tika atstāts novārtā. Svētku mērķis ir saglabāt un aktualizēt zvejas tradīciju, sekmēt zināšanas par videi draudzīgu zivsaimniecību un lieliski pavadīt laiku.

Salacgrīvas novadā darbojas Salacgrīvas novada muzejs, tas darbojas kā novada vēstures centrs un tajā ir pastāvīgā ekspozīcija “Zutiņš murdā”, kurā ir stāts par zvejas vēsturi un trādīcijām Vidzemes jūrmalā, kur ir apkopoti vietējie vēstures stāsti un tradīciju veidošanās.

Vairāk par Salacgrīvas novada muzeju atradīsit te: https://www.salacgriva.lv/lat/salacgriva/muzejs/

Salacgrīvas novadā darbojas arī Ainažu Jūras skolas muzejs, kas ļauj ieskatīties vēsturē jūras skolas darbībā un zvejniecības nozarē.

Vairāk par Ainažu Jūras skolas muzeju te: https://www.salacgriva.lv/lat/ainazi/jurskolas_muzejs/

Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados sadarbības projekta ietvaros izstrādāta mājaslapa, kura apkopoti piekrastes zvejnieku pieredzes stāsti digitaizēti interaktīvi un jaunā veidā apkopoti apskates objekti.

Vairāk par projekta “Vidzemes Zvejnieks” izstrādāto mājas lapu: https://vidzemeszvejnieki.lv/index.php/

Engures novadā Lapmežciema muzejā pēc tā rekonstrukcijas ir izstādīta ekspozīcija par teritorijas ciešo vēsturisko saistību ar zveju, tajā ir iespējams interaktīvi iepazīties ar zvejniecības metodi, zivju uzglabāšanu un izmantotajiem rīkiem senatnē, gan tuvāk mūsdienām.

Vairāk par Lapmežciema muzeju te: http://www.enguresnovads.lv/lapmezciema-muzejs

Jūrmalā pēc rekonstrukcijas Jūrmalas Brīvdabas muzejā ir iespējams apkatīt pilnībā atjaunotu zvejas kuģi un ekspozīciju par zvejniecības vēsturi vietējās attīstības ietvaros. Tā ļauj apmeklētājiem uzzināt par zvejniecības vēsturi piekrastes teritorijā, par tās nozīmīgumu teritorijas attīstībā.

Vairāk par Jūrmalas Brīvdabas muzeju te: http://www.jbmuzejs.lv/

Apšuciema skolas vecajās telpās ir atklāts Zvejas un jūras kultūras cents, kas ļauj interesentiem uzzināt par zivsaimniecības nozīmīgumu.

Vairāk par Apšuciema un Jūras kultūtas centru atradīsit te: http://www.enguresnovads.lv/apsuciema-kulturas-centrs

Mērsraga pagastā darbojas privāts muzejs “Saieta Nams” Muzejā var iepazīties ar  sadzīvi, kāda tā bijusi bijusi Mērsragā un tā apkārtnē 19.gs beigās – 20.gs sākumā.

Vairāk par Mērsraga muzeju te: http://www.mersrags.lv/turisms/lv/apskates-objekti?2

Rojas Jūras zvejniecības muzejs izveidots 1968. gadā kā zvejnieku kolhoza “Banga” muzejs. Viesojoties Rojas muzejā, uzzināsiet par Krišjāņa Valdemāra devumu Kurzemes un Latvijas kuģniecības attīstībā, burinieku būvi mūsu piekrastē, zvejniecību un zivjapstrādi no sendienām līdz pat mūsdienām, padomju okupācijas laiku Rojā, kad šeit bija viens no bagātākajiem kolhoziem Latvijā – zvejnieku kolhozs “Banga”.

Bairāk par Rojas Zvejniecības muzeju te: http://roja.lv/lv/juras-zvejniecibas-muzejs

Savukārt Kaltenē darbojas Rojas Zvejniecības muzeja filiāle “Kaltenes klubs”. Te izveidota informatīva izstāde par vēsturisko Kaltenes kluba ēku un iekārtots Rojas muzeja atklātais krājums ” Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gdsimtā”

Vairāk par Kaltenes klubu: https://www.muzeji.lv/lv/muzeji-latvija/museum/rojas-muzeja-filiale-kaltenes-klubs

Ventspilī darbojas Piejūras brīvdabas muzejs. Šobrīd Piejūras brīvdabas muzeja krājumu veido vairāk nekā 24 000 priekšmetu. Ekspozīcijā Piejūras brīvdabas muzejs iepazīstina ar Kurzemes piekrastes iedzīvotāju ikdienu un atspoguļo latviešu, lībiešu zemnieku un zvejnieku dzīvi. Tur var apskatīt lauku sētām raksturīgās celtnes, tai skaitā vējdzirnavas no Užavas pagasta, dūmnamus, kūpinātavas un tīklu būdas ar sadzīvē raksturīgiem eksponātiem.

Vairāk par Piejūras Brīvdarbas muzeju te: http://muzejs.ventspils.lv/piejuras-brivdabas-muzejs/

Pāvilostā darbojas novadpētniecības muzejs, kurā vizuāli un dokumentāli attēlo, kā no zvejniekciema pilsēta pārtapusi par populāru tūrisma galamērķi.

Vairāk par Pāvilostas novadpētniecības muzeju te: https://www.muzeji.lv/lv/muzeji-latvija/museum/pavilostas-novadpetniecibas-muzejs

Ja atklājat, ka šeit nav kāds no ievērības cienīgiem Piekrastes kūltūras mantojuma glabātājiem vai ir radusies kāda neprecizitāte, rakstiet uz juraszeme@gmail.com

Top
Mainīt izmēru