Home / Notikumi / 17. septembrī notika biedrības “Jūras Zeme” atvērtā padomes sēde

17. septembrī notika biedrības “Jūras Zeme” atvērtā padomes sēde

Uz sapulci aicināti biedrības padomes locekļi un biedri.

Darba kārtībā:

ELFLA finansējums- 10. projektu kārtas izsludināšana (Rīcības, Finansējums)
Pieteikšanās papildu atbalstam EJZF fonds
Biedrības “Jūras Zeme” iesaiste starpteritoriālo projektu īstenošanā
“Jūras Zeme” darbības teritorijas nākamajā plānošanas periodā
ELFLA pārejas periods 2021. gadā un Jaunās attīstības stratēģijas izstrāde
Citi jautājumi

Kontakti: Āris Ādlers juraszeme@gmail.com

 

Top
Mainīt izmēru