Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā 10. projektu kārta (Noslēgusies)

Biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā 10. projektu kārta (Noslēgusies)

No 24. oktobra līdz 24. novembrim Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados.

Lasīt sludinājumu 10_Karta_Juras_Zeme

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas

“Uzņēmējdarbības projektu” ELFLA1 ELFLA1_pasnovertejuma veidlapa

“Sabiedrisko aktivitašu” ELFLA2 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit: ELFLA2_pasnovertejuma veidlapa

“Ciemu un apkaimes infrastruktūras” ELFLA3 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit: ELFLA3_pasnovertejuma veidlapa

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu juraszeme@gmail.com vai zvanot +371 26468620

Top
Mainīt izmēru