Home / Projektu iesniedzējiem / Noslēgusies “Jūras Zeme” 10. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Noslēgusies “Jūras Zeme” 10. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2020. gada 24. decembrim

Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai:

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Šajā projektu kārtā:

Rīcībā ELFLA1 “ “Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē”” uz izsludināto publisko finansējumu 28357.25 EUR pretendē projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 37267.74 EUR (Iesniegti 5 projekti)

Rīcībā ELFLA2 “Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību” uz izsludināto publisko finansējumu 2 914.76 EUR pretendē projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 2571.84 EUR (Iesniegts 1 projekts)

Rīcībā ELFLA3 “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību” uz izsludināto publisko finansējumu 20 000.00 EUR pretendē projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 43326.85 EUR (Iesniegti 2 projekti)

 

Top
Mainīt izmēru