Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 10. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 10. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 10. projektu kārtas projektus Rīcībā ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”, rīcībā Rīcībā ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” un Rīcībā ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana»

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par Biedrības “Jūras Zeme” lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.

Top
Mainīt izmēru