Home / Notikumi / Jūras Zemes vadītājs pārstāvējis Latvijas Vietējās Rīcības grupas LEADER pastāvīgajā apakšgrupā

Jūras Zemes vadītājs pārstāvējis Latvijas Vietējās Rīcības grupas LEADER pastāvīgajā apakšgrupā

2021. gada 23. februārī notika Eiropas Lauku tīklu asamblejas patstāvīgās LEADER un SVVA apakšgupa, kurā biedrības vadītājs Āris Ādlers pārstāvēja Latvijas Vietējās rīcības grupas.

Darba kārtībā:

-LEADER ieviešanas progress

-Eiropas Lauku tīkla sadarbība saistībā ar LEADER

-LEADER aktivitāšu plānošana pārejas periodā un iesaiste COVID krīzes pārvarēšanā

-LEADER/SVVA Subgrupas pētījuma rezultāti

Draft Agenda_9th CLLD_Leader_Subgroup

Top
Mainīt izmēru