Home / Projektu iesniedzējiem / Noslēgusies “Jūras Zeme” 11. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Noslēgusies “Jūras Zeme” 11. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2021. gada 4. martam

Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai:

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Šajā projektu kārtā:

Rīcībā EJZF2“Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” uz izsludināto līdzfinansējumu 270071.34EUR pretendē 8 projekti par summu 333737.04 EUR

rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņuinfrastruktūras attīstība” uz izsludināto līdzfinansējumu  1655665.67EUR, pretendē 8 projekti par summu 1 596 246.29 EUR

Top
Mainīt izmēru