Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 11. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 11. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 11. projektu kārtas projektus Rīcībā EJZF2  “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”, rīcībā Rīcībā EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”

 

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par Biedrības “Jūras Zeme” lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.

Top
Mainīt izmēru