Home / Notikumi / Biedrības 2021. gada biedru sapulce

Biedrības 2021. gada biedru sapulce

Biedrības “Jūras Zeme” 2021. gada biedru sapulce notiks 2021. gada 11. martā 16:00

Darba kārtībā:

  1. Kvoruma noteikšana
  2. Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana
  3. Valdes ziņojums par biedrības darbību 2020. gadā
  4. Biedrības revidenta ziņojuma un gada pārskata apstiprināšana
  5. Statūtu grozījumi
  6. Padomes locekļu kandidātu vēlēšanas
  7. Pārejas periods- ELFLA projektu konkursi 2021. gadā
  8. Citi jautājumi  

Jautājumu gadījumā rakstiet: juraszeme@gmail.com

 

Top
Mainīt izmēru