Home / Piekrastes attīstība / Latvijas jūras piekraste gaida ciemiņus! Tiek uzsākts projekts “JŪRA VISU GADU”

Latvijas jūras piekraste gaida ciemiņus! Tiek uzsākts projekts “JŪRA VISU GADU”

Visas Latvijas Piekrastes Vietējās Rīcības grupas ir apvienojušās vienā, vēl nebijušā projektā, lai piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam visa gada garumā.

Projektā tiks piesaistītas sabiedrībā atpazīstamas personas, veidojot un popularizējot jaunus sociālo tīklu kontus. Tiks rīkoti 6 sabiedrību interesējoši pasākumi un aktivitātes visā Latvijas piekrastē, kā arī tiks veidoti semināri tūrisma uzņēmējiem to kapacitātes uzlabošanai.

Projekts tiks īstenots visu 2021.gadu un tā īstenošanā ir iesaistītas rīcības grupas – Biedrība “Jūras zeme”, Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, Biedrība “Jūrkante”, Biedrība “Talsu rajona partnerība”, Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un Biedrība “Liepājas rajona partnerība”.

“Piekraste ir bagāta ar dabas un kultūras mantojumu- nacionāli un starptautiski zināmām vietām un objektiem. Īpašus tos padara cilvēki, kas tur saimnieko un rada vidi sev un tūristiem. Tomēr, lielākai daļai iedzīvotāju piekraste asociējas tikai ar vietu, kuru apmeklēt vasaras mēnešos. Tas rada nesamērīgu slodzi gan infrastruktūrai, gan tūrisma objektiem, gan pakalpojumiem ļoti īsā laika periodā. Lielā daļā gada, infrastruktūra netiek izmantota un tūrisma pakalpojumu sniedzēji cieš no pieprasījuma trūkuma. Iedzīvotāju plūsmas samazināšanās rezultātā arī pastāvīgajiem iedzīvotājiem pamata pakalpojumu klāsts samazinās. Daudzas pašvaldības un institūcijas diversificē tūrisma jomā sniegtos pakalpojumus. Tāpēc ir vietas, kas ir pietiekami populāras arī nesezonā, tomēr daudzas vietas nespēj īstenot savu patieso potenciālu tūristu pievilināšanai nesezonā.” tā biedrības  “Jūras zeme” valdes priekšsēdētājs un projekta vadītājs Āris Ādlers.

Galvenie projekta īstenošanas mērķi ir palielināt to Latvijas iedzīvotāju, kā arī tūristu skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku un palielinot vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu.  Kā arī palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu vai uzsākt uzņēmējdarbību.

Tuvākais projekta pasākums tūristu un Latvijas iedzīvotāju piesaistei un iesaistei sāksies jau 20.aprīlī – Ar īpašu spēli, jeb aplikāciju būs iespēja apceļot un iepazīt Salacgrīvas novadu, tā nozīmīgus, atpazīstamus un mazāk atpazīstamus dabas objektus, gūt ieskatu kā vēsturē, tā mūsdienās, kā arī aktīvi vienatnē, ar draugiem vai ģimeni pavadīt laiku. Sociālajos kontos ar Salacgrīvas novadu sekotājus iepazīstinās aktieris Andris Bulis.

Engures novadā šobrīd tiek plānoti jauni dabas maršruti, savukārt rudenī tiks atjaunota 30to gadu tradīcija “Carnikavas Nēģu vilciens”. Tiks rīkoti interaktīvi pasākumi “Rojas Reņģu Ķēķis”, “Zivju Tirgus Užavā”, kā arī sniegts ieguldījums ikgadējā Ziemupes Ziemessvētku pasākuma attīstībā.

Uzsākot projektu, tiek veidota Digitālā komunikācijas kampaņa un aktivizēti sociālo tīklu konti, ar nosaukumu – jura_visu_gadu.

Facebook projekta gaitai var sekot te: https://www.facebook.com/juravisugadu

Instagram projekta gaitai var sekot te: https://www.instagram.com/jura_visu_gadu/

Šajos kontos regulāri tiek publicēta informācija par pasākumiem, interesantiem apskates objektiem, pakalpojumiem u.c. sekotāju piesaistošām aktivitātēm visā piekrastes teritorijā. Kontu popularitātei tiks piesaistīti dažādi sabiedrībā pazīstami, sociālajos tīklos aktīvi  cilvēki, kas stāstīs par projektā veidotajiem pasākumiem, kā arī personīgi iepazīstinās sekotājus ar apskates objektiem un pakalpojumu klāstu piekrastē.

Papildu informācija par projektu : https://juraszeme.lv/sadarbibas-projekti/projekts-jura-visu-gadu-piejuras-dzives-stila-turisma-veicinasana/

Āris Ādlers, biedrības “Jūras Zeme” valdes priekšsēdētājs

26468620, juraszeme@gmail.com

Projekts  “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002. finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Top
Mainīt izmēru