Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrības “Jūras Zeme” izsludina 12. projektu kārtu

Biedrības “Jūras Zeme” izsludina 12. projektu kārtu

No 2021. gada 1.maija līdz 1. jūnijam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados.

Lasīt sludinājumu 12_Karta_Juras_Zeme

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas Vertesanas_vadlinijas_V_1_10

Aizpildīt pašvērtējuma anketu te:  EJZF_3_pasnovertejuma veidlapa

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu juraszeme@gmail.com vai zvanot Ārim +371 26468620 vai Kristīnei +371 26100933

 

Top
Mainīt izmēru