Home / Projektu iesniedzējiem / Noslēgusies “Jūras Zeme” 12. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Noslēgusies “Jūras Zeme” 12. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2021. gada 1. jūlijam

Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai:

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Šajā projektu kārtā iesniegti 4 projekti par kopējā publiskā finansējuma summu: 187796.5 EUR

 

Top
Mainīt izmēru