Home / Notikumi / Carnikava iegūst atzīnības zīmi “Ceļā uz Viedo Ciemu”

Carnikava iegūst atzīnības zīmi “Ceļā uz Viedo Ciemu”

Pirmo reizi Latvijā ir paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais ciems” saņēmēji

16. jūnijā pirmo reizi Latvijā tika paziņotas 12 Latvijas ciemi un kopienas, kuras ir ieguvušas atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”! Šāda iniciatīva Latvijā norisinājās, pateicoties trim vietējām rīcības grupām – PPP biedrībai “Zied zeme”, biedrībai “Jūras zeme”, biedrībai “Pierīgas partnerība’’. Rezultātu paziņošana norisinājās 16. jūnija pievakarē tiešsaistes pasākumā “Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka”, kurā piedalījās organizatori, žūrijas locekļi un pretendenti kopā ar savām kopienām!

Atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems” pirmo reizi Latvijā ir ieguvuši 12 ciemi un kopienas no 38 iesniegtajiem pieteikumiem, kuras atbilda visiem vērtēšanas kritērijiem. Atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” ieguvēji ir:

Alsunga, Bebrene, Briežuciema pagasts, Engures apkaimes piekraste, Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, Kākciems, Kaldabruņa, Krimūnu pagasts, Skujene, Ziemupe.

Savukārt, žūrijas komisijas locekļi vērtēšanas procesā, nolēma piešķirt 21 ciemiem un kopienām atzinību “Ceļā uz viedo ciemu”, jo kopumā šie pieteikumi atbilda vērtēšanas kritērijiem. Atzinību “Ceļā uz viedo ciemu” ieguva:

Bernāti, Carnikava, Daugavas krasta ciems Dviete, Dzilnuciems, Ērberģe, Ičas apmetne, Indra, Jaunolaine, Kalniena, Krapes muiža, Liepa, Madliena, Meņģele, Mežinieku apkaime, Miķeļtornis, Nīgrane, Oviši, Rembate, Skaistkalne-Kurmene, Zasa, Zorģi.

Publicitātes kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” jaunās realitātes apstākļos norisinājās digitālajā vidē, taču PPP biedrības “Zied zeme” vadītāja Linda Cīrule norāda, ka: “Digitālajā vidē robežas novilkt ir grūti un dažkārt tas nav nepieciešams, jo viedo ciemu ideja ir izskanējusi nacionāli! Gandarījums ir liels, varētu pat teikt: nacionāls lepnums! Kopā mēs varam izdarīt vairāk un šī kampaņa apliecina to, ka tepat Latvijā ir fantastiski iedvesmas stāsti!”

PPP biedrība “Zied zeme”, biedrība “Jūras zeme”, biedrība “Pierīgas Partnerība” izsaka sirsnīgu paldies 38 ciemiem un kopienām, kuri piedalījās uzsaukumā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” un arī turpmāk aicinām  īstenot viedā ciema pieeju jūsu ciemu attīstībā un dalīties savā pieredzē!

Īpašu paldies vietējās rīcības grupas saka saviem ciemiem un kopienām, kuras pieteicās atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”:

  • No PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijas – Rembatei, Meņģelei, Madlienai, Krapes muižai un “Zelt” izglītības platformai.
  • No biedrības “Jūras zeme” – Carnikavai.
  • No biedrības “Pierīgas Partnerības” – Jaunolainei un Tīraines dārziem.

Arī turpmāk aicinām sekot līdzi starptautiskā projekta “Smart Villages LEADER Network” aktivitātēm, lai iegūtu ne tikai nacionālu, bet arī starptautisku pieredzi viedo ciemu attīstībā!

  1. gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros, kuras iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrības “Zied zeme”, “Pierīgas Partnerība” un “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Top
Mainīt izmēru