Home / Notikumi / Pārgājienu maršruti un Mājas kafejnīcas Tukuma novada piekrastē

Pārgājienu maršruti un Mājas kafejnīcas Tukuma novada piekrastē

Projekta “Jūra Visu Gadu” ietvaros partnerības “Laukiem un Jūrai” teritorijā izstrādāti 3 pārgājienu maršruti un atbalstīta mājas kafejnīcu rīkošana.

Pārgājienus projekta vajadzībām izstrādājusi Kurzemes Tūrisma asociācija, kura izstrādājusi sekojošus maršrutus:

1) Kājāmgājēju maršruts “Apkārt Engurei”

2) Kājāmgājēju maršruts “Gausā jūdze – Laupītāju ceļš”

3) Foto maršrutu “Dzīve pie jūras”

Vairāk informācijas te https://www.kurzeme.lv/lv/projekti/1699-projekts-jura-visu-gadu-piejuras-dzives-stila-turisma-veicinasana/

Maršruti tika oficiāli atklāti 2021. gada 2. un 3.oktobrī ar teatralizētu uzvedumu Gausās jūdzes- Laupītāju ceļa maršrutā.

Projekta ietvaros atbalstīta Tukuma apkārtnes mājas kafejnīcu rīkošana, ceļot kapacitāti saimniecībām, kas atvērs savas mājas viesu uzņemšanai.

Vairāk par mājas kafejnīcām var uzzināt te:  http://www.enguresnovads.lv/kultura/majas-kafejnicu-dienas-tukuma-apkartne

Pasākums “Dabas pārgājieni un mājas kafejnīcas” tiek organizēta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā “Sadarbības pasākumi” projekta “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” (projekta nr. 20-00-F043.0442-000002)

 

Top
Mainīt izmēru