Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 13. projektu kārtu

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 13. projektu kārtu

UZMANĪBU! PROJEKTA IESNIEGŠANA NOSLĒDZAS 2021.GADA 15.DECEMBRĪ 23:59

No 2021. gada 15.novembra līdz 15. decembrim Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Ādažu novada Carnikavas pagastā un Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā un Saulkrastu pilsētā

Lasīt sludinājumu 13_Karta_Juras_Zeme (6)

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas Vertesanas_vadlinijas_V_1_11

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai ELFLA1 meklēt te: ELFLA1_Pasnovertejums

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai ELFLA2 meklēt te: ELFLA2_Pasnovertejums

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai ELFLA3 meklēt te: ELFLA3_Pasnovertejums

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai EJZF2 meklēt te: EJZF2_Pasnovertejums

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai EJZF3 meklēt te: EJZF3_Pasnovertejums

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu juraszeme@gmail.com vai zvanot Ārim +371 26468620 vai Kristīnei +371 26100933

Top
Mainīt izmēru