Home / Projektu iesniedzējiem / Recepte veiksmīgai Jūras Zemes projekta sagatavošanai

Recepte veiksmīgai Jūras Zemes projekta sagatavošanai

Esam sagatavojuši “Recepti” (Dokumentus), kas palīdzēs Jums veiksmīgāk sagatavot projekta pieteikumu aktuālajā projektu kārtā:

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 13. projektu kārtu

Sastāvdaļas:

1 gab Ideja
1-2 h Iepazīšanās ar MK noteikumiem:

ELFLA1, ELFLA2, ELFLA3 https://likumi.lv/ta/id/277447

EJZF2, EJZF3 https://likumi.lv/ta/id/277440

30 min Iepazīšanās ar projekta kārtas sludinājumu
1 gab Piekļuves EPS, lai sagatavotu projekta pieteikumu
1 mēn Projekta sagatavošana no nedēļas līdz mēnesim, priekšdarbi var aizņemt vairāk laika
1 gab Projektu vērtēšanas vadlīnijas – svarīgākā projekta sastāvdaļa bez kuras nevar uzrakstīt projektu.
1 padoms Izmantot dokumentu paraugus, kas palīdz sagatavot projektu dokumentāciju un svarīgu informāciju, kas jāiesniedz kopā ar projekta pieteikumu
1 konsultācija Konsultācijas pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības

Rokasgrāmatas un paraugi:

1)      Projekta pieteikums ar KOMENTĀRIEM 2021

01_Projekta pieteikums ar KOMENTĀRIEM 2021

Iepirkuma dokumentu paraugi:

2)      Tehniskā specifikācija

04_Tehniska-specifikacija-PARAUGS

3)      Rezultātu apkopojums

05_Rezultatu-apkopojums-Cenu-salidzinasana-PARAUGS

4)      Apliecinājums interešu konflikta neesībai

06_Apliecinājums_interesu_konflikta_neesībai_MK104_1.pielikums-PARAUGS

Uzņēmējdarbības projektiem:

5)      Tirgus analīze

07_Tirgus-analize-PARAUGS

6)      Naudas plūsma (Neaizpildīta un Aizpildīta)

08_Naudas_plusma-PARAUGS aizpildīta

08_Naudas_plusma-PARAUGS aizpildīta08_Naudas_plusma-PARAUGS

Sabiedriskiem projektiem:

7)      Veidlapa par projekta pakalpojumu rezultātu uzturēšanu 5.2. aktivitāte

09_Veidlapa_par_projekta_pakalpojumu_rezultatu_uzturesanu_5_2_aktivitate

Top
Mainīt izmēru