Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 13. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 13. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 13. projektu kārtas projektus un publicē rezultātus

13.kārta (2021. gada 15.novembris – 2021. gada 15.decembris)

Rīcībā ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” sarindoto pieteikumu saraksts

Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
2021/AL11/8/A019.21.01/5 12027.4 23.67 Atbilst
2021/AL11/8/A019.21.01/6 10176.56 23 Atbilst
2021/AL11/8/A019.21.01/4 14000 22.67 Atbilst
2021/AL11/8/A019.21.01/7 14000 22 Atbilst
2021/AL11/8/A019.21.01/3 14000 20.33 Atbilst
2021/AL11/8/A019.21.01/2 2989.9 19 Atbilst
2021/AL11/8/A019.21.01/1 14000 17.67 Atbilst

Rīcībā ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” sarindoto pieteikumu saraksts

2021/AL11/8/A019.22.01/4 3488.29 22.67 Atbilst
2021/AL11/8/A019.22.01/3 4413.84 22 Atbilst
2021/AL11/8/A019.22.01/1 4500 19 Atbilst
2021/AL11/8/A019.22.01/2 4500 14 Neatbilst

Rīcībā ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” sarindoto pieteikumu saraksts

Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
2021/AL11/8/A019.22.02/1 16 607.25 13 Atbilst
2021/AL11/8/A019.22.02/2 Neatbilst

Rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” sarindoto pieteikumu saraksts

Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
2021/FL02/12/F043.02.02/1 13963.03 24 Atbilst
2021/FL02/12/F043.02.02/2 35000 23 Atbilst
2021/FL02/12/F043.02.02/3 33807.62 21 Atbilst

Rīcībā EJZF3 “6.1. Neliela apjoma Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” sarindoto pieteikumu saraksts

Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
2021/FL02/12/F043.02.05/1 49500.00 12.67 Atbilst
Top
Mainīt izmēru