Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzīta Vietējās attīstības stratēģija

Biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzīta Vietējās attīstības stratēģija

2016. gada 17. februārī Zemkopības minsitrija pieņēma lēmumu Nr.9.1-4/449/2016 “Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu” ar kuru tika apstiprināta Publiskās un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” (Tagad biedrība “Jūras Zeme” izstrādātā vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam. Stratēģijas īstenošanai laika posmam līdz 2018. gada nogalei bija piešķirt Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums 382 098.29 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 2 551 076.21 EUR apmērā.

Ar Zemkopības ministrijas 2019. gada 18. marta lēmumu Nr.9.1-7e/20/2019 “Par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas lēmumu” nolemts piešķirt biedrības stratēģijas īstenošanai papildu Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējumu 490216.06 EUR apmērā un papildu finansējumu 24 495.05 EUR apmērā rīcības ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”.

STRATEĢIJAS DOKUMENTU ATRADĪSIT TE: 2022.12.28 SVVA_JurasZeme_v_1.15.

 

Top
Mainīt izmēru