Home / Piekrastes attīstība / Jūras Zemes komanda aicina iesaistīties mūsu teritorijas attīstības stratēģijas izstrādē

Jūras Zemes komanda aicina iesaistīties mūsu teritorijas attīstības stratēģijas izstrādē

Biedrība “Jūras Zeme” strādā pie Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas 2027. gadam Ādažu un Saulkrastu novadiem izstrādes.

Mums ir svarīgi, lai stratēģija ir balstīta uz vietējo iedzīvotāju uzņēmēju un pašvaldību vajadzībām un redzējumu par mūsu novadu attīstību. Stratēģijas īstenošana tiks finansēta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda līdzfinansējumu.

Stratēģijas ietvaros plānojam vairākas ģeogrāfiski orientētas un tematiskas darba grupas, Iedzīvotāju anketēšana un citas aktivitātes.

Iedzīvotāju anketa atrodama te: ANKETA

Aicinam sekot līdzi paziņojumiem mūsu mājas lapā un sociālajā tīklā https://www.facebook.com/juraszeme/  un atsaukties aicinājumiem piedalīties un dalīties ar saviem novērojumiem un sniegt priekšlikumus.

Saziņai e- pasta formātā: juraszeme@gmail.com vai telefoniski: 26468620

Par stratēģijas izstrādi atbildīgs biedrības “Jūras Zeme” valdes loceklis Āris Ādlers

 

Top
Mainīt izmēru