Home / Notikumi / Carnikavā notikusi diskusija par Nākotnes tūrismu un konsultatīvās padomes izveides nepieciešamību dabas parkā “Piejūra”

Carnikavā notikusi diskusija par Nākotnes tūrismu un konsultatīvās padomes izveides nepieciešamību dabas parkā “Piejūra”

Diskusijā par nākotnes tūrismu un konsultatīvās (ekspertu) padomes izveides nepieciešamību dabas parkā “Piejūra” tika aicināti vietējie iedzīvotāji.

Ierosinājums par šādas tikšanās nepieciešamību radies vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt Administratīvi teritoriālā reformā ir ietekmējusi izmaiņas Pierīgas novadu tūrisma un rekreācijas politiku veidošanā un to īstenošanā. Otrkārt, Covid-19 pandēmija radīja jaunas tendences sabiedrības brīvā laika pavadīšanas un rekreatīvajos paradumos, palielinot slodzi uz dabas teritorijām Pierīgā. Ādažu novada jūras piekraste un tai pieguļošie meži tam bija spilgts piemērs. Paredzams, ka Latvijas sabiedrības un tūristu rekreatīvā interese par Piejūras dabas parku tikai pieaugs, un lai tas nepārvērstos nesaskaņās ar vietējām kopienām, ir jāmeklē risinājumi abpusēji izdevīgai līdzās pastāvēšanai. Treškārt, Pierīgā īpaši aktīvi attīstās tūrisma nozare, arvien dzimst jauni un radoši tūrisma produkti, kuru iekļaušana esošajos tūrisma sadarbības tīklos ir izšķiroša.

Tikšanās laikā plānots:

  • Interreg Europe projekta “Local Flavour” ietvaros veiktās Pierīgas tūrisma ekosistēmas izpētes rezultātu prezentācija (Edgars Ražinskis);
  • Ādažu novada tūrisma informācijas speciālistsJānis Galakrodzinieks izklāstīs tūrisma un rekreācijas nākotnes redzējumu dabas parkā “Piejūra”;
  • Biedrības “Jūras zeme” valdes loceklis Āris Ādlers dalīsies ar partnerības plāniem attiecībā uz tūrisma attīstību;
  • Citu klātesošo viedoklis;
  • Diskusija par dabas parka “Piejūra” konsultatīvās (ekspertu) padomes nepieciešamību;
Top
Mainīt izmēru