Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izsludina projektu konkursa 15. kārtu

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina projektu konkursa 15. kārtu

No 2023. gada 22.oktobra līdz 2023. gada 22.novembrim Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Ādažu novada Carnikavas pagastā un Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā un Saulkrastu pilsētā

Lasīt sludinājumu 15_Karta_Juras_Zeme_Sludinājums

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas Vertesanas_vadlinijas_V_1_11

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai ELFLA3 meklēt te: ELFLA3_Pasnovertejums

Vairāk informācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību rakstot uz e-pastu pasts.juraszeme@gmail.com vai zvanot  Kristīnei +371 26100933

Top
Mainīt izmēru