Home / Articles posted byĀris Ādlers

Author: Āris Ādlers

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 13. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 13. projektu kārtas projektus un publicē rezultātus 13.kārta (2021. gada 15.novembris - 2021. gada 15.decembris) Rīcībā ELFLA1 "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē" sarindoto pieteikumu saraksts Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums 2021/AL11/8/A019.21.01/5 12027.4 ...
Lasīt visu

Noslēgusies “Jūras Zeme” 13. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2022. gada 15. janvārim. Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai: https://juraszeme.lv/blog/2021/12/14/no-projekta-iesniegsanas-lidz-atbildei/   Šajā pro...
Lasīt visu

Biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzīta Vietējās attīstības stratēģija

2016. gada 17. februārī Zemkopības minsitrija pieņēma lēmumu Nr.9.1-4/449/2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu" ar kuru tika apstiprināta Publiskās un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" (Tagad biedrība "Jūras Zeme" izstrādātā vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam. Stratēģijas īstenošanai laika posmam līdz 2018. gada nogalei bija ...
Lasīt visu

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Biedrība "Jūras Zeme" ir sagatavojusi ilustratīvu materiālu, lai ikviens projekta iesniedzējs varētu saprast, kas notiek ar biedrībā "Jūras Zeme" iesniegtajiem projektiem no tā brīža, kad tas tiek reģistrēts Lauku atbalsta sistēmā EPS līdz brīdim, kad tik saņemta atbilde par atbalstītu vai neatbalstītu projekta pieteikumu. Jautājumu gadījumā, rakstiet: juraszeme@gmail.com
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru