Home / Jaunumi

Jaunumi

Ērgļos notiks 6. Lauku kopienu parlaments

No 2023. gada 14. līdz 16. jūnijam Madonas novada Ērgļos notiks 6. Latvijas Lauku kopienu parlaments ar mērķi iepazīstināt ar jaunām metodēm un sekmēt rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Notikums, kas notiek katru otro gadu, tradicionāli pulcēs politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus un iniciatīvu ī...
Lasīt visu

Jūras Zemes komanda aicina iesaistīties mūsu teritorijas attīstības stratēģijas izstrādē

Biedrība "Jūras Zeme" strādā pie Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas 2027. gadam Ādažu un Saulkrastu novadiem izstrādes. Mums ir svarīgi, lai stratēģija ir balstīta uz vietējo iedzīvotāju uzņēmēju un pašvaldību vajadzībām un redzējumu par mūsu novadu attīstību. Stratēģijas īstenošana tiks finansēta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu, zvejniec...
Lasīt visu

Biedrība “Jūras Zeme” aicina jaunus biedrus, kas ieinteresēti Saulkrastu un Ādažu attīstībā

Biedrība "Jūras Zeme" gatavojas izstrādāt jaunu Sabiedrības Virzītu Vietējās attīstības stratēģiju, kas noteiks biedrības darbības fokusu nākamajiem 5 gadiem. Lai strateģija, un kuras pamata tiks piesaistīti finanšu līdzekļi nākotnes projektu konkursiem, tiktu izstrādāti atbilstoša Saulkrastu un Ādažu novada uzņēmēju, Sabiedrisko organizāciju un Pašvaldību vajadzībām un redzējumam, aicinām pied...
Lasīt visu

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Biedrība "Jūras Zeme" ir sagatavojusi ilustratīvu materiālu, lai ikviens projekta iesniedzējs varētu saprast, kas notiek ar biedrībā "Jūras Zeme" iesniegtajiem projektiem no tā brīža, kad tas tiek reģistrēts Lauku atbalsta sistēmā EPS līdz brīdim, kad tik saņemta atbilde par atbalstītu vai neatbalstītu projekta pieteikumu. Jautājumu gadījumā, rakstiet: juraszeme@gmail.com
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru