Home / Notikumi (Page 2)

Notikumi

Jūras Zeme pieņem 2019. gada pārskatu

Biedrības "Jūras Zeme" biedri 2020. gada 1. februārī apstirinājuši biedrības 2019. gada pārskatu. Biedrības valde izsaka pateicību biedriem un padomei par aktīvo līdzdalību pērnā gada panākumu veidošanā un izsaka aicinājumu turpināt aizvien pieaugošo aktivitāti.
Lasīt visu

Noslēgusies biedrības “Jūras Zeme” izsludinā pieteikšanās uz valdes locekļa amatu

Līdz 2020. gada 7. oktobrim, interesenti varēja pieteikties biedrības "Jūras Zeme" vakantajam valdes locekļa amatam. Valdes locekļu atbildības un tiesības nosaka biedrības statūti: https://juraszeme.lv/wp-content/uploads/2019/12/Sernikon-statuti_ar-30082019_grozijumiem.pdf Biedrība pateicas par pieteikumiem. Valdes loceklis tiks ievēlēts biedrības padomes sēdē 2020. gada 8. oktobrī.
Lasīt visu

17. septembrī notika biedrības “Jūras Zeme” atvērtā padomes sēde

Uz sapulci aicināti biedrības padomes locekļi un biedri. Darba kārtībā: ELFLA finansējums- 10. projektu kārtas izsludināšana (Rīcības, Finansējums) Pieteikšanās papildu atbalstam EJZF fonds Biedrības “Jūras Zeme” iesaiste starpteritoriālo projektu īstenošanā “Jūras Zeme” darbības teritorijas nākamajā plānošanas periodā ELFLA pārejas periods 2021. gadā un Jaunās attīstības stratēģijas izs...
Lasīt visu

16. septembrī Zvejniekciema vidusskolā notika seminārs “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Projekta "Vidzemes Zvejnieks" ietvaros, ko īsteno "Jūras Zeme"  sadarbībā ar biedrību "Jūrkante" rīkoti semināri, lai veicinātu jauniešu interesi par Zvejniecību un iešanu Jūrā. Semināru moderē Dzintris Kolāts, bet kā lektori būs piekrastes zvejnieki Edgars Zviedris un Valdis Līdums, tālbraucēji kapteiņi Raimonds Podziņš un Ingus Siliņš ( viņš ari Salacgrīvas ostas kapteinis).
Lasīt visu
Top