Home / Notikumi (Page 3)

Notikumi

17. septembrī notika biedrības “Jūras Zeme” atvērtā padomes sēde

Uz sapulci aicināti biedrības padomes locekļi un biedri. Darba kārtībā: ELFLA finansējums- 10. projektu kārtas izsludināšana (Rīcības, Finansējums) Pieteikšanās papildu atbalstam EJZF fonds Biedrības “Jūras Zeme” iesaiste starpteritoriālo projektu īstenošanā “Jūras Zeme” darbības teritorijas nākamajā plānošanas periodā ELFLA pārejas periods 2021. gadā un Jaunās attīstības stratēģijas izs...
Lasīt visu

16. septembrī Zvejniekciema vidusskolā notika seminārs “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Projekta "Vidzemes Zvejnieks" ietvaros, ko īsteno "Jūras Zeme"  sadarbībā ar biedrību "Jūrkante" rīkoti semināri, lai veicinātu jauniešu interesi par Zvejniecību un iešanu Jūrā. Semināru moderē Dzintris Kolāts, bet kā lektori būs piekrastes zvejnieki Edgars Zviedris un Valdis Līdums, tālbraucēji kapteiņi Raimonds Podziņš un Ingus Siliņš ( viņš ari Salacgrīvas ostas kapteinis).
Lasīt visu
Top