Home / Piekrastes attīstība

Piekrastes attīstība

Piekrastes Vietējās Rīcības grupas un to īstenotās Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas

Latvijas teritorijā darbojas 35 Vietējās Rīcības grupas, kuras īsteno Sabiedrības Virzītās Vietējās attīstības stratēģijas, no kurām sešas Vietējās rīcības grupas darbojas piekrastē un īsteno savas teritorijas attīstības stratēģiju ne vien ar ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku attīstībai), bet arī ar EJZF (Eiropas Jūrlietu Zivsaimniecības fonds) līdzekļiem. Normatīvie akti, kas nosaka ...
Lasīt visu

Piekrastes tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

Piekrastes tradicionālā mantojuma saglabāšana un izpēte ir nozīmīga sastāvdaļa piejūras teritoriju identitātes saglabāšanai un tūrisma attīstībai.  Liela daļa piekrastes tradicionālā mantojuma glabātāju ir spējuši atjaunot infrastruktūru vai veidot jaunu saturu ar atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģiju ietvaros. Turpmākaj...
Lasīt visu

Piekrastes attīstības plānošanas dokumenti

Baltijas jūras piekraste visā tās aptuveni 495 kilometrus garumā ir unikāla Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona vērtība. Piekraste ar savu vienoto dabas un kultūras mantojumu, 3 lielām un 7 mazām ostām un Baltijas jūras reģionā garākajām smilšu pludmalēm ir būtiska valsts tēla komponente un nozīmīgs attīstības resurss, kas daudzu gadsimtu garumā ir veicinājis Latvijas attīstību un starptautisk...
Lasīt visu
Top