Home / Projektu iesniedzējiem (Page 3)

Projektu iesniedzējiem

Noslēgusies “Jūras Zeme” 12. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2021. gada 1. jūlijam Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai: https://juraszeme.lv/blog/2021/03/07/no-projekta-iesniegsanas-lidz-atbildei/ Šajā projektu kārt...
Lasīt visu

Biedrības “Jūras Zeme” izsludina 12. projektu kārtu

No 2021. gada 1.maija līdz 1. jūnijam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados. Lasīt sludinājumu 12_Karta_Juras_Zeme Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrība...
Lasīt visu

Veiksmīgi noslēgusies konsultāciju diena par aktuālo Projektu kārtu

Lai arī konsultāciju diena beigusies, varat droši sazināties ar biedrību pa tālruni 26468620 vai juraszeme@gmail.com   Biedrība "Jūras Zeme" gaida projektu pieteikumus aktuālajā projektu kārtā https://juraszeme.lv/blog/2021/04/19/biedribas-juras-zeme-izsludina-12-projektu-kartu/ Šajā projeku kārtā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti piekrastes infrastrukrūras attīstībai. J...
Lasīt visu

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 11. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 11. projektu kārtas projektus Rīcībā EJZF2  “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”, rīcībā Rīcībā EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”   Tuvākajā laikā visi projekt...
Lasīt visu

Noslēgusies “Jūras Zeme” 11. projektu kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība «Jūras Zeme» pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi, ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmumus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai paziņos līdz 2021. gada 4. martam Projekti tiek vērtēti atbilstoši zemāk redzmajai shēmai: https://juraszeme.lv/blog/2021/01/11/no-projekta-iesniegsanas-lidz-atbildei/ Šajā projektu kārtā...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru