Home / Realizētie projekti

Realizētie projekti

SIA Sunny coast pateicoties Jūras Zeme atbalstītajam projektam attīsta jaunu pakalpojumu

SIA Sunny coast joiners izmantojot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, uzlaboja savu uzņēmējdarbību, kā arī attīstīja jaunu pakalpojumu. Projekta ietvaros, kokapstrādes uzņēmums ir iegādājies darbībai nozīmīgu tehniku, kas veicina uzņēmējdarbību un uzņēmuma ilgstpējas darbību. Iegādātās iekārtas ļauj veikt kvalitātīvākus un efektīvākus kokizstrādes darbus, ļaujot darbiniekiem strādāt pie ...
Lasīt visu

Carnikavas Makšķernieku skola piedāvā kvalitatīvus un drošas apmācības

Lepojamies ar iniciatīvām, kuras īstenotas Carnikavas un Saulkrastu novadu Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros. Carnikavas Makšķernieku Skola, izmantojot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, piedāvā pilnvērtīgas makšķerēšanas iespējas gan brīvā laika pavadīšanai, gan profesionālajai darbībai. Projekta ietvaros, biedrība ir iegādājušies darbībai nozīmīgu inventāru, ...
Lasīt visu

Biedrība “Ģimenes uguns” nodrošinās šūšanas aprīkojuma pieeju Saulkrastu novada iedzīvotājiem

Biedrība "Ģimenes uguns" ir biedrība, kas atbalsta Saulkrastu māmiņu, ģimeņu un bērnu intereses Saulkrastu novadā un saņēmusi finansējumu projekta "Šūšanas aprīkojuma pieejas nodrošināšana Saulkrastu novada iedzīvotājiem". Īstenojot projektu un darbojoties ar iegādāto tehniku, biedrība turpināt modernizēt ideju par atjaunoto resursu izmantošanu (šūšanas materiāli (piegrieztņu papīrs, vairākkārt...
Lasīt visu

Carnikavas medicīnas centrs “LIEPA”, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, piedāvā jaunus pakalpojumus

Medicīnas centrā “LIEPA” jau pāris mēnešus darbojas jaunais zobārstniecības kabinets, kurš izveidots, pateicoties Carnikavas un Saulkrastu novadu vietējās rīcības grupas Jūras Zeme atbalstam un Lauku atbalsta dienests LEADER programmai, kuras galvenais uzdevums ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes ārpuspilsētu teritorijās, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstība...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru