Home / Projektu iesniedzējiem / Konsultācijas par 9. projektu kārtu notika attālināti

Konsultācijas par 9. projektu kārtu notika attālināti

No 14. jūnijā  biedrība bija izsludinājusi 9. projektu kārtu.

https://juraszeme.lv/index.php/2020/05/14/juras-zeme-padome-nolemusi-izsludinat-papildus-finansejumu-piekrastes-infrastrukturas-projektiem/

Lai palīdzētu sagatavot projektu pieteikumus, nodrošinājām konsultāciju procesu, tomēr, atbilstoši 09.06.2020. MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” atbilstoši iespējām un darba specifikai veicam attālinātā darba veikšanu, tāpēc konsultācijas par projektu kārtu sniedzam attālināti.

Lai vienotos par konsultāciju, rakstiet uz juraszeme@gmail.com ar atsauci “9. projektu kārta” vai darba laikā zvaniet pa telefonu 26468620

Top