Home / Projektu iesniedzējiem

Projektu iesniedzējiem

Biedrība 8. projektu kārtu plāno izsludināt 2020. gada aprīlī

Biedrība ir veikusi korekcijas Saulkrastu un Carnikavas Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā, un plāno nākamo projektu kārtu izsludināt 2020. gada aprīlī. (Laiks tiks precizēts) Kā jau ierasts, informācija par projektu kārtas nosacījumiem tiks publicēta mēnesi pirms projektu pienēmšanas uzsākšanas, bet pašus projektus iesniegt varēs vienu kalendāro mēnesi. Vairāk infom...
Lasīt visu

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Biedrība "Jūras Zeme" ir sagatavojusi ilustratīvu materiālu, lai ikviens projekta iesniedzējs varētu saprast, kas notiek ar biedrībā "Jūras Zeme" iesniegtajiem projektiem no tā brīža, kad tas tiek reģistrēts Lauku atbalsta sistēmā EPS līdz brīdim, kad tik saņemta atbilde par atbalstītu vai neatbalstītu projekta pieteikumu. Jautājumu gadījumā, rakstiet: juraszeme@gmail.com
Lasīt visu

Biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzīta Vietējās attīstības stratēģija

2016. gada 17. februārī Zemkopības minsitrija pieņēma lēmumu Nr.9.1-4/449/2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu" ar kuru tika apstiprināta Publiskās un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" (Tagad biedrība "Jūras Zeme" izstrādātā vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam. Stratēģijas īstenošanai laika posmam līdz 2018. gada nogalei bija ...
Lasīt visu
Top