SIA Sunny coast pateicoties Jūras Zeme atbalstītajam projektam attīsta jaunu pakalpojumu

SIA Sunny coast joiners izmantojot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, uzlaboja savu uzņēmējdarbību, kā arī attīstīja jaunu pakalpojumu. Projekta ietvaros, kokapstrādes uzņēmums ir iegādājies darbībai nozīmīgu tehniku, kas veicina uzņēmējdarbību un uzņēmuma ilgstpējas darbību. Iegādātās iekārtas ļauj veikt kvalitātīvākus un efektīvākus kokizstrādes darbus, ļaujot darbiniekiem strādāt pie ...
Lasīt visu

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 10. projektu kārtu

No 24. oktobra līdz 24. novembrim Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados. Lasīt sludinājumu 10_Karta_Juras_Zeme Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “J...
Lasīt visu

Noslēgusies biedrības “Jūras Zeme” izsludinā pieteikšanās uz valdes locekļa amatu

Līdz 2020. gada 7. oktobrim, interesenti varēja pieteikties biedrības "Jūras Zeme" vakantajam valdes locekļa amatam. Valdes locekļu atbildības un tiesības nosaka biedrības statūti: https://juraszeme.lv/wp-content/uploads/2019/12/Sernikon-statuti_ar-30082019_grozijumiem.pdf Biedrība pateicas par pieteikumiem. Valdes loceklis tiks ievēlēts biedrības padomes sēdē 2020. gada 8. oktobrī.
Lasīt visu

17. septembrī notika biedrības “Jūras Zeme” atvērtā padomes sēde

Uz sapulci aicināti biedrības padomes locekļi un biedri. Darba kārtībā: ELFLA finansējums- 10. projektu kārtas izsludināšana (Rīcības, Finansējums) Pieteikšanās papildu atbalstam EJZF fonds Biedrības “Jūras Zeme” iesaiste starpteritoriālo projektu īstenošanā “Jūras Zeme” darbības teritorijas nākamajā plānošanas periodā ELFLA pārejas periods 2021. gadā un Jaunās attīstības stratēģijas izs...
Lasīt visu