Biedrības biedri aicināti rezervēt datumu biedru 2021. gada sapulcei

Biedrība "Jūras Zeme" aicina savus biedrus rezervēt datumu biedru sapulcei 2021. gada 11. martā 16:00 Darba kārtībā gada pārskata pieņemšana, valdes priekššēdētāja/as vēlēšanas un citi jautājumi. Detalizēta informācija tiks publicēta vēlāk. Ja arī Jūs vēlaties kļūt par biedrības biedru, šis ir īstais laiks to izdarīt. Jautājumu gadījumā rakstiet: juraszeme@gmail.com  
Lasīt visu

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 10. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 10. projektu kārtas projektus Rīcībā ELFLA1 "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē", rīcībā Rīcībā ELFLA2 "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība" un Rīcībā ELFLA3 "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana» Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji ti...
Lasīt visu