Biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzīta Vietējās attīstības stratēģija

2016. gada 17. februārī Zemkopības minsitrija pieņēma lēmumu Nr.9.1-4/449/2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu" ar kuru tika apstiprināta Publiskās un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" (Tagad biedrība "Jūras Zeme" izstrādātā vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam. Stratēģijas īstenošanai laika posmam līdz 2018. gada nogalei bija ...
Lasīt visu

No projekta iesniegšanas līdz atbildei

Biedrība "Jūras Zeme" ir sagatavojusi ilustratīvu materiālu, lai ikviens projekta iesniedzējs varētu saprast, kas notiek ar biedrībā "Jūras Zeme" iesniegtajiem projektiem no tā brīža, kad tas tiek reģistrēts Lauku atbalsta sistēmā EPS līdz brīdim, kad tik saņemta atbilde par atbalstītu vai neatbalstītu projekta pieteikumu. Jautājumu gadījumā, rakstiet: juraszeme@gmail.com
Lasīt visu

Biedrības 2021. gada biedru sapulce

Biedrības "Jūras Zeme" 2021. gada biedru sapulce notiks 2021. gada 11. martā 16:00 Darba kārtībā: Kvoruma noteikšana Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana Valdes ziņojums par biedrības darbību 2020. gadā Biedrības revidenta ziņojuma un gada pārskata apstiprināšana Statūtu grozījumi Padomes locekļu kandidātu vēlēšanas Pārejas periods- ELFLA projektu konkursi ...
Lasīt visu

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi un publicē 11. projektu kārtas rezultātus

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 11. projektu kārtas projektus Rīcībā EJZF2  “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”, rīcībā Rīcībā EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”   Tuvākajā laikā visi projekt...
Lasīt visu