Home / Par biedrību

Par biedrību

Biedrība “Jūras Zeme” ir Vietējā Rīcības grupa, kas iedvesmo un satuvina iedzīvotājus, uzņēmējus un kopienas jauniem mērķiem.

Biedrības “Jūras Zeme” darbojas Ādažu novada Carnikavas pagastā un Saulkrastu novados (Iepriekš zināma kā PPP biedrība «Sernikon» (Informāciju par darbību līdz nosaukuma maiņai varat atraste te http://www.sernikon.lv/ ).

Biedrība dibināta, lai veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā, izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.

Biedrība, darbojoties kā Vietējām Rīcības grupa, kura īsteno Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem, izveidojusi struktūru, kura nodrošina lēmumu pieņemšanu, ko īsteno biedru sapulce un padome, šķirtu no vadības un ikdienas pārvaldības procesiem, ko īsteno valde.

Top
Mainīt izmēru