Home / Par biedrību / Biedri

Biedri

Biedrībā darbojas 27 biedri, kas pārstāv Carnikavas un Saulkrastu novadu pašvaldības, uzņēmējus un iedzīvotājus

Top