Home / Par biedrību / Kļūt par biedru

Kļūt par biedru

Ja Tevi interesē biedrības “Jūras Zeme” aktivitātes un ir saistoši tās sasniedzamie mērķi, kļūsti par “Jūras Zeme” biedru!

Tavi ieguvumi:

 • varēsi iniciēt pārmaiņas un piedalīties Carnikavas un Saulkrastu novadu attīstības procesos,
 • pirmais saņemsi informāciju par biedrības jaunumiem, pasākumiem un projektu konkursiem,
 • iepazīsies ar citiem aktīviem teritorijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem!

Kļūt par biedru vari, uzrakstot e-pastu uz atbalsta@juraszeme.lv , kurā norādi savu/savas iestādes nosaukumu, kontakttālruni, e-pasta adresi un fizisko adresi.

Saskaņā ar “Jūras Zeme” statūtiem Biedru sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.

Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi “Jūras Zeme” biedri, un katram no tiem ir viena balss.

Katrs biedrs piedalās Biedru sapulcē personīgi vai rakstiski pilnvarojot pārstāvi. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim, un katrs biedrs saņem rakstisku uzaicinājumu uz to.

Biedru sapulcei ir tiesības:

 • apstiprināt biedrības statūtus un grozījumus tajos;
 • pieņemt lēmumus par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
 • ievēlēt un atsaukt no pienākumu veikšanas padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus un revidentu, kā arī noteikt viņu darbības laiku saskaņā ar Biedru sapulces apstiprināto nolikumu;
 • apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
 • atsevišķā nolikumā noteikt biedrības simbolikas lietošanas kārtību;
 • izskatīt apstrīdētos padomes un valdes lēmumus;
 • vērtēt un apstiprināt padomes un valdes atskaites;
 • izskatīt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus.

Saskaņā ar biedrības padomes lēmumu ikgadējā biedru nauda ir noteikta:

 • fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām – 7.00 EUR gadā,
 • uzņēmumiem  – 20.00 EUR gadā.
Top
Mainīt izmēru