Home / Par biedrību / Padome

Padome

Kopš 2022.gada 22.septembra biedrības “Jūras Zeme” padomē darbojas:

Normunds Līcis, padomes priekšsēdētājs. Pārstāv pašvaldības intereses (Saulkrastu novads).
E-pasts: normunds.licis@saulkrasti.lv

Inga Pērkone, padomes priekšsēdētāja vietniece. Pārstāv pašvaldības intereses (Ādažu novads).

Gunita Dzene, padomes locekle. Pārstāv lauku sieviešu un NVO intereses.

Ilmārs Lielmanis, padomes loceklis. Pārstāv zivsaimniecības uzņēmumu intereses.

Sandra Ozoliņa, padomes locekle

Karīna Miķelsone, padomes locekle.

 

 

 

 

Top
Mainīt izmēru