Home / Par biedrību / Padome

Padome

Kopš 2019.gada 29.augusta biedrības “Jūras Zeme” padomē darbojas:

Normunds Līcis, padomes priekšsēdētājs. Pārstāv pašvaldības intereses (Saulkrastu novads).
E-pasts: normunds.licis@saulkrasti.lv

Gunita Dzene, padomes priekšsēdētāja vietniece. Pārstāv lauku sieviešu un NVO intereses.
E-pasts: gunita.dzene@carnikava.lv

Dārta Smilga, padomes locekle. Pārstāv jauniešu intereses.
E-pasts: smilga.darta@gmail.com

Liene Mielava, padomes locekle. Pārstāv lauksaimnieku intereses.
E-pasts: liene.mielava@gmail.com

Māris Milgāns, padomes loceklis. Pārstāv zivsaimniecības uzņēmumu intereses. Uz pilnvaras pamata pārstāv Gatis Miglāns.
E-pasts: gatis_miglans@inbox.lv

Aldonis Lūkins, padomes loceklis. Pārstāv zivsaimniecības uzņēmumu intereses.
E-pasts: sia.leste@inbox.lv

Ilmārs Lielmanis, padomes loceklis. Pārstāv zivsaimniecības uzņēmumu intereses.
E-pasts: bvzb@inbox.lv

Top
Mainīt izmēru