Home / Par biedrību / Padome

Padome

Kopš 2022.gada 22.septembra biedrības “Jūras Zeme” padomē darbojas:

Normunds Līcis, padomes priekšsēdētājs. Pārstāv pašvaldības intereses (Saulkrastu novads).
E-pasts: normunds.licis@saulkrasti.lv

Inga Pērkone, padomes priekšsēdētāja vietniece. Pārstāv pašvaldības intereses (Ādažu novads).

Gunita Dzene, padomes locekle. Pārstāv lauku sieviešu un NVO intereses.

Ilmārs Lielmanis, padomes loceklis. Pārstāv zivsaimniecības uzņēmumu intereses.

Sandra Ozoliņa, padomes locekle, pārstāv lauksaimnieku intereses

Karīna Miķelsone, padomes locekle. privātpersona

Monta Saksone, padomes locekle. pārstāv jauniešu intereses

Gints Šadurskis, padomes loceklis. pārstāv zivsaimnieku intereses

Artūrs Jakobsons, padomes locekle. pārstāv zivsaimnieku intereses

 

 

 

Top
Mainīt izmēru