Home / Projekti

Projekti

Biedrība “Jūras Zeme” īsteno Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014- 2020. gadam.

Stratēģijas īstenošanai paredzēts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējuma un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams

Stratēģijas ietvaros tiek izsludinātas projektu kārtas, par kurām varat uzzināt sadaļā PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Savukārt, informāciju par līdz šim īstenotajiem projektiem, informāciju varat atrast sadaļā ĪSTENOTIE PROJEKTI

Paralēli stratēģijas īstenošanai, biedrība īsteno arī citu finansētāju līdzfinansētu projektus.

Top
Mainīt izmēru