Home / Sadarbības projekti / Projekts “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana”

Projekts “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana”

Sadarbības projekta  “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002 mērķis ir

Īstenot aktivitātes, kas piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam
visa gada garumā.
Caur pejūras dzīves stila popularizēšanas kampaņu, kas tiek papildināta ar praktiskām, kapacitāti stiprinošām aktivitātēm, ilgtspējīgu tūristu un vietējo iedzīvotāju piesaistes aktivitāšu izveidi katrā teritrijā. Sadarbības projekta mērķis ir:
1) Palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku;
2) Palielināt vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā
3) Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu vai uzsākt
uzņēmējdarbību
4) Vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē
5) Veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas un pakalpojumu sniedzējus
6) Veicina piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai
Projekta laikā tiks veicināta dažādu piekrastes Vietējo Rīcības grupu darbības teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju
sadarbība un savstarpējā atpazīstamība

Projekta īstenošanā ir iesaistītas visas Latvijas Piekrastes Vietējās Rīcības grupas: “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme”, “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Liepājas rajona partnerība”

Projekta laikā tiek īstenotas tādas aktivitātes kā

  1. Kapacitātes stiprināšanas pasākumi

Sākot ar septembri plānoti sekojoši semināri:

– “Darba organizācija nesezonā” (Sekojiet līdz informācijai)

-“Individuālais tūrisms un tā specifika” (Sekojiet līdz informācijai)

-“Klientu apkalpošanas kultūra un lojalitātes veidošana (Sekojiet līdzi informācijai)

Jau notikuši pasākumi:

-25. maijā notika webinārs ““Īpašu” pasākumu izveide tūristu piesaistei”

-21. maijā notika webinārs “Digitālais mārketings tūrisma piesaistei”

-24. aprlīlī notika webinārs “Pievienotās vērtības radīšana savam piedāvājumam”

      2. Digitālā komunikācijas kampaņa

Tiek īstenoti sociālo tīklu attīstības projekti.

Sociālajiem tīkliem varat sekot te:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/juravisugadu

Instagramm: https://www.instagram.com/jura_visu_gadu/

3. Īstenotas visamaz 6 POP- UP aktivitātes visā piekrastē.

Rudenī notiks sekojoši pasākumi Ziemupē, Rojā, un Carnikavā

Jau notikuši pasākumi:

2. un 3. oktobrī notika pasākums “Dabas pārgājieni un Mājas kafejnīcas”

25. septmebrī notika pasākums “Zivju Tirgus Užavā”

No 20. aplīļa līdz 20. maijam pasākums “Pavasara kuģošana Salacgrīvā”

Projekta norisēm varēs sekot partneru mājas lapās.

Projekta kopējais finansējums ir 96280 EUR un to finansē un atbalsta Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Projekts norisināsies līdz 2021. gada 31. decembrim.

Eiropas Savienības EJZF fonda vietne te:  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

Top